2001-2007

Matkalla syvemmän ihmisyyden ja syvemmän johtajuuden ymmärtämiseen

2001 – 2007

Kuten ihmisille usein käy jossakin elämän vaiheessa, täytyy päästä tutkimaan itseään ja elämää syvemmin ja laajemmalla perspektiivillä. Usein tämä tapahtuu toisella 21-vuotiskaudella, eli siinä 40-42 ikävuoden tienoilla.

Opintoja ja tutkintoja pitkän kokemuksen lisäksi ja ohella on kertynyt kaupan, markkinoinnin, hallinnon tutkintojen lisäksi tekstiilialalta ja johtajuudesta. Viimeisin merkkipaalu on vuodelta 2004 valmistuminen akateemisesta yrittäjyyden MBA-ohjelmasta. Opiskelu jatkuu elämänmittaisena kokemuksellisena sekä myös tulevien tutkintojen myötä. Mahdollisuus väitöskirjan tekemiseen on kokemuksellisen oppijan lähivuosien haave.

Valtakunnallisen Sosiaalipedagokiikan säätiön toimitusjohtajaksi ja Sosiaalipedagogisen Instituutin johtajaksi asemapaikkana Helsinki.

Ihmisen ja yhteisön hyvinvoinnin puolesta

Säätiön ja Instituutin johtajuus, muutostehtävät ja syvälliset prosessuaalisina jatkuvat kokemukset avasivat lopullisesti tien ihmisyyden ihmettelyn äärelle. Ihmettely jatkuu vieläkin vaikka tieto, kokemus, taito ja ymmärrys ovat merkittävästi kokemuksen kautta lisääntyneet sekä monet laajat tietoisuudet avautuneet.

Helsingin matka avasi pitkän ymmärryksen ja oivallusten prosessin, joka jatkuu edelleen…

Tutustuminen Jyväskylän ammattikorkeakoulun toimintaan oman toimen ohella, eli toimiminen projektipäällikkönä ja asiakkuusvastaavana 4wear-verkostohankkeessa. Hankekuvaus ja raportointitiedot 4wear.fi-osoitteessa.

Kuten ihmisille usein käy jossakin elämän vaiheessa, täytyy päästä tutkimaan itseään ja elämää syvemmin ja laajemmalla perspektiivillä.