Valkoisen talon filosofia

Suomalaisuus, suomalainen sisu, luotettavuus, oikeudenmukaisuus, yhteisöllisyys ja eettiset arvot kuuluivat jo viime vuosituhannella Valkoisen Talon filosofiaan. Kumppanuuksien, toimitus-ketjujen, ja asiakkuuksien hyvä hallinta ja holding olivat ja ovat edelleen toiminnan kivijalkoja. Luottamuspääoman sekä sosiaalisen pääoman rakentaminen pitkissä kumppanuuksissa ja asiakaskohtaamisissa luovat tulevaisuudelle perustaa.

Pitkä tie ihmisten johtajaksi ja valmentajaksi

Valkoisen Talon toiminnan filosofia jalostuu ja syvenee edelleen vuosien saatossa lisääntyneen tiedon sekä vankan ja moniammatillisen kokemuksen integroituessa ihmisten persoonallisuuteen. Tieto, kokemus sekä prosessuaalinen, pitkäjänteinen työote on väline taitoon, ymmärrykseen ja oivallukseen ihmisen syvimmästä olemuksesta ja tietoisuuksista.

Psykodynaaminen ihmiskäsitys yhteisödynaamisten ilmiöiden tunnistaminen ja yhteisöjen alitajunnan virtojen ymmärtäminen kuuluvat toimintafilosofiaan. Motivaatiotekijöiden oivaltaminen, kohtaava vuorovaikutus, tunteiden tunnistaminen, nähdyksi ja kuulluksi tulemisen varmistaminen sekä kokonaiskuntoisuuden huomioiminen ja holding ovat Valkoisen Talon vahvuusalueita.

Inhimillinen kumppani ja kokenut asiantuntija, joka huolehtii organisaationne johdon ja henkilöstön kokonaiskuntoisuudesta ammattimaisesti, luotettavasti ja laadukkaasti.