Green Design Finland

Green Care hyvinvointivaikutuksia

Luonto rauhoittaa. Tutkimukset osoittavat luontoympäristöllä olevan selkeitä rauhoittavia vaikutuksia. Nämä ovat mitattavissa muun muassa sydämen sykkeessä, verenpaineessa,stressihormonien määrässä ja lihasten jännittyneisyydessä. Muutokset näkyvät jo muutamien luonnossa vietettyjen minuuttien jälkeen. Viimeaikaiset tutkimukset ovat osoittaneet myös veren vasta-ainepitoisuuksien nousevan luontoretkien yhteydessä.

Aivojen keskittymiskyvyn palautuminen luonnossa on niin ikään todennettu tutkimuksin. Ihminen palautuu nykyhetkeen ja on läsnä ympäristössään kokonaisvaltaisemmin. Kolmas ihmisen hyvinvointia tukeva mekanismi luonnossa on myönteisten mielialojen voimistuminen ja negatiivisten tunteiden vaimeneminen.

Luonnossa kulkeminen on tehokas keino stressinhallintaan. Stressin aiheuttamia haittoja ovat mm. ajattelun ja toiminnan joustavuuden häviäminen, asioiden jäsentämisen vaikeus ja tunnesäätelykyvyn heikkeneminen. Pitkään jatkunut stressi on myös yhteydessä monien sairauksien puhkeamiseen.

Luontoa käytetään myös terapiaympäristönä. Ekopsykologiset menetelmät ottavat luonnon kumppaniksi mukaan hoitotapahtumaan. Nuorten parissa seikkailukasvatus on luonteva toimintamalli. Hoitolaitoksissa voidaan tukea asukkaiden ulkoilumahdollisuuksia rakentamalla terapeuttisia piha-alueita (lähde: Green Care Finland).

Lisätietoja Green Design Finland